TIETOSUOJASELOSTE – Ruokatori.fi
Ruokatori.fi huolehtii lainmukaisesti tietosuoja-asioista. Kaikki keräämämme tiedot käsittelemme huolellisesti ja luottamuksellisesti hyvää tietojenkäsittelytapaa noudattaen. Asiakkailla on oikeus saada tieto häntä koskevista tiedoista.
Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Asiakas hyväksyy tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttäessään ruokatori.fi -verkkopalvelua.

KÄYTÄMME TIETOJA SEURAAVASTI
Turvallisen ja helppokäyttöisen palvelun toteuttamiseen
Hyvän asiakaskokemuksen tarjoamiseen
Tuotesuositusten ja markkinoinnin parantamiseen
Verkkokaupan ja asiakaspalvelun kehittämiseen

REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSTIEDOT
Lähi-Suomi Oy (jälj. myös ”Palveluntarjoaja”)
Poikkihuiluntie 28 B
90670 Oulu
Y-tunnus: 3000257-6
Yhteyshenkilö tietosuojaa koskevissa asioissa:
email@nullruokatori.fi
MITÄ TIETOJA RUOKATORI.FI VOI KERÄTÄ JA SÄILYTTÄÄ?
Tietojen käsittely perustuu asiakkaan ja Palveluntarjoajan väliseen asiakassuhteeseen tai sopimukseen, palvelun käyttöön, asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen tai lainsäädännön velvoitteisiin.
Asiakassuhteeseen tai sopimukseen perustuvat tiedot:
Tunnistautumistiedot, kuten käyttäjätunnus ja nimi
Yhteystiedot, kuten puhelinnumero ja sähköpostiosoite
Sijaintitiedot palvelun lokalisointia varten
Tuotearvostelut
Käyttäjän tuottama sisältö
Palvelujen käytöstä havainnoidut tiedot:
Selaus- ja käyttötiedot
Päätelaitteen tunnistetiedot
Selaus- ja ostotiedoista pääteltävät asiakasryhmittelyt, kiinnostuksen kohteet ja tuotesuositukset
Erilliseen suostumukseen perustuvat tiedot
Asiakas- tai tuotekyselyihin ja vastaaviin annetut vastaukset
Markkinointiviestiluvat
Verkkopankkitunnuksilla tapahtuvan asiakkaalle vapaaehtoisen vahvan tunnistautumisen yhteydessä kerätyt henkilötiedot kuten henkilötunnus kerätään ja tallennetaan tunnistuspalvelun tarjoajalle.

Pääsääntöisesti tietojen lähde on asiakas itse. Voit nähdä tunnistautumis- ja yhteystietosi asiakastilin kautta, missä voit muuttaa tietojasi. Sinulla on myös oikeus tulla unohdetuksi eli oikeus saada sinua koskevat tunnistetietosi poistetuksi. Huomaathan kuitenkin, että osa tiedoista voivat olla pakollisia palvelun täydellisen käyttämisen onnistumiseksi. Asiakkaan antamien tietojen lisäksi saatamme saada tietoja yhteistyökumppaneiltamme.

TIETOJENKÄSITTELY
Tietojen käsittelystä vastuussa oleva yritys:
Lähi-Suomi Oy/ ruokatori.fi
Poikkihuiluntie 28 B
90670 Oulu
Y-tunnus: 3000257-6
Asiakastietoihin on pääsy vain ruokatori.fi:n omilla työntekijöillä. Ruokatori.fi:n asiakastietojen käsittely järjestelmissä vaatii salasanakirjautumista, ja Palveluntarjoajan henkilökunnasta kukin näkee asiakastietoja vain niiltä osin kuin se on työtehtävien suorittamiselle välttämätöntä. Henkilökuntamme on koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti ja asianmukaisesti hyvää tietojenkäsittelytapaa noudattaen.
Joissain tapauksissa meillä on tarve siirtää joitakin tietoa kolmansille osapuolille. Tällaiset tilanteet koskevat esimerkiksi palvelun parantamista, kuten asiakkaalle vapaaehtoista vahvaa tunnistautumista verkkopankkitunnuksilla. Tietojen siirtäminen kolmannelle osapuolelle voi tulla kysymykseen myös tilanteessa, missä käyttäjän tuottamaa sisältöä halutaan julkaista ruokatori.fi:n lisäksi tai sijasta jossakin toisessa kanavassa ja tilanteessa, missä tietoja luovutetaan eteenpäin muussa kaupallisessa tarkoituksessa. Käytämme aina vain luotettuja yhteistyökumppaneita ja huolehdimme, tarvittaessa asianmukaisin tietosuoja- ja tiedonkäsittelysopimuksin, että asiakkaan tietosuoja huomioidaan yhdenmukaisesti ruokatori.fi:n kanssa.

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS
Henkilötietojasi käytetään
Palvelun käytön, ruoan myynnin ja ostamisen mahdollistamiseksi
Asiakkuuden ylläpitämiseen
Ruokatori.fi:n toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
Asiakaskokemuksen ja –palvelun parantamiseen
Palvelun ja sen turvallisuuden parantamiseen
Analytiikkaan ja tilastointiin
Paremman ja henkilökohtaisemman sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen
Väärinkäytösten estämiseen

ASIAKASTIETOJEN SÄILYTYS JA SUOJAUS
Ruokatori.fi:n asiakastiedot sijaitsevat fyysisesti suojatussa tilassa salatuissa tietokannoissa, joihin pääsy on rajoitettu. Kaikki henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä sekä vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä ja muulta laittomalta käsittelemiseltä.
Ruokatori.fi noudattaa asiakastietojen käsittelyssä hyviä tietosuojakäytäntöjä ja pääsyä tietoihin valvotaan. Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen sovellettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.
Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta pystymme toteuttamaan tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Osalle tietoa lainsäädäntö asettaa kuitenkin velvoitteita tiedon pidempiaikaiselle tallentamiselle, mm. seuraaviin tarkoituksiin:
Lokitietojen kerääminen ja säilyttäminen siten, että voimme tarjota turvallisen verkkokaupan asiakkaillemme
Varmuuskopioiden ottaminen tietokannoista ja järjestelmistä tietojen turvaamiseksi, virhetilanteiden korjaamiseksi ja tietoturvan sekä verkkopalvelun toiminta edellytysten varmistamiseksi

ASIAKKAAN OIKEUDET
Kaikille asiakkaille varmistetaan pääsy omiin henkilötietoihin, jotka ruokatori.fi:llä on hallussaan, joko palvelun kautta tai pyytämällä tietoja nähtäväksi asiakaspalvelusta. Asiakkaalla on oikeus saada jäljennös itseään koskevista henkilötiedoista.
Tietojen säilytys ja käsittely perustuvat antamaasi suostumukseen (palvelun käyttö, asiakassuhde tai nimenomainen erillinen suostumus). Sinulla on siten luonnollisesti oikeus myös peruuttaa suostumuksesi. Rekisteröityneellä käyttäjällä tämä onnistuu poistamalla asiakastili, jonka voit tehdä omalta asiakassivultasi. Asiakastilin poistamalla peruutat samalla meille antamasi tiedonkäsittelyluvan lukuun ottamatta kuitenkaan palvelun käyttöehdoissa kohdassa ”Immateriaalioikeudet” mainittua. Tietojen kokonaan poistamisen vaihtoehtona on oikeus saada virheellinen tieto korjatuksi ja tietyin edellytyksin oikeus tehdä rajoitus tietojen käyttämiseen (esim. markkinointiviestien salliminen/kieltäminen).
Asiakastilin kautta tehtävän tietojen korjaamisen/poistamisen lisäksi voit muissa henkilötietoja koskevissa asioissa ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme. Rekisteröitymättömän käyttäjän on aina ilmoitettava tietojensa korjaamisesta, käytön rajoittamisesta tai poistamisesta ruokatori.fi asiakaspalveluun.
Asiakkaalla on aina oikeus saattaa palveluntarjoajan henkilötietojen käsittely tietosuojaviranomaisen tietoon. Mikäli huomaat toiminnassamme puutteita tai virheellisyyksiä, toivomme sinun saattavan tällaisen asian myös meidän tietoomme. Olisimme siitä erityisen kiitollisia, koska sitä kautta voimme korjata menettelyämme.

EVÄSTEET JA MUU SEURANTA RUOKATORI.FI -SIVUILLA
Ruokatori.fi sivusto hyödyntää evästeitä sekä vastaavia selainteknisiä toimintoja, kuten selaimen muistia. Evästeiden käyttö verkkosivustoilla on tavanomaista, sillä niitä käytetään moniin toiminnallisuuksiin, käyttäjän tunnistamiseen ja rekisteröityneen asiakkaan kirjautumiseen. Evästeiden käyttö mahdollistaa sujuvan asioinnin. Evästeet ovat nettisivujen luomia pieniä tiedostoja, joiden avulla pystymme keräämään analytiikkaa verkkokaupan käyttäjistä ja tarjoamaan paremmin toimivan verkkokaupan evästeiden mahdollistaessa verkkokaupan sekä markkinoinnin personoinnin.
Oletusarvoisesti evästeet säilyvät selaimessasi jonkin aikaa, ellet erikseen niitä poista. Evästeiden poistaminen onnistuu selaimesi asetuksista. Muistathan kuitenkin, että selaimeesi latautuu uudet evästeet, kun vierailet sivuillamme uudelleen. Estämällä evästeet Palvelu tai jotkut sen ominaisuudet voivat muuttua tai lakata toimimasta.

TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää palvelun kehittämisen ja muuttuvien tarpeiden mukana. Tietosuojaseloste on ajantasaisena jatkuvasti nähtävillä palvelussa. Merkittävistä muutoksista ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä. Rekisteröitymättömille asiakkaille erillistä ilmoitusta ei ole mahdollista tehdä, joten heidän on omasta aloitteestaan tarkistettava ajantasaiset ehdot palvelusta asioinnin yhteydessä.

MIHIN VOIN OTTAA YHTEYTTÄ?
Voit ottaa yhteyttä yksityisyyteen, tietojen käsittelyyn ja tietosuojaselosteeseen liittyvissä kysymyksissä osoitteeseen email@nullruokatori.fi