KÄYTTÖEHDOT – Ruokatori.fi

OSA I – Verkkopalvelusta

Asiakkaan ja RUOKATORI.fi–markkinapaikan välisestä sopimuksesta

Ruokatori.fi-tarjoaa markkinapaikan (kaupan käynnin alusta) ruoan kaupankäyntiin. Nämä sopimusehdot muodostavat sopimuksen myyjän sekä ostajan (molemmat erikseen ”Käyttäjä”) ja ruokatori.fi (”Palvelu”) välillä ja sääntelevät markkinapaikan käyttöä. Kaupankäynnin kohteista määrätään näissä sopimusehdoissa vain yleisellä tasolla. Tuotteiden sisältöön, kuten määrään ja laatuun, liittyvät seikat ovat myyjän ja ostajan välisiä asioita, joihin sovelletaan kauppalain (kuluttajien välinen kauppa) tai kuluttajansuojalain (elinkeinonharjoittajan myynti kuluttajalle) säännöksiä.

Ruokatori.fi voi normaalin liiketoimintaperiaatteen mukaisesti päivittää näitä sopimusehtoja. Voimassa olevat sopimusehdot löytyvät aina ruokatori.fi –palvelusta. Palvelun käyttö edellyttää näiden sopimusehtojen hyväksymistä. Hyväksyminen tapahtuu nimenomaisella kuittauksella ehtojen hyväksymisestä tai Palvelun käyttämisellä sen jälkeen, kun Käyttäjällä on ollut mahdollisuus tutustua ehtoihin. Mikäli et hyväksy näitä sopimusehtoja, voit poistaa mahdollisesti lisäämäsi sisällön ja tiedot Palvelusta ja lopettaa Palvelun käytön.

Palvelun käyttö

Ruokatori.fi on Lähi-Suomi Oy:n (3000257-6) (”Palveluntarjoaja”) omistama verkkokaupankäynnin markkinapaikka. Palvelun ylläpitäjänä toimii Lähi-Suomi Oy. Palvelu on vapaasti yleisön saatavilla. Jotkut Palvelun toiminnot voivat edellyttää Käyttäjän rekisteröitymistä. Rekisteröitymisellä muodostetaan käyttäjätili, jonka yhteydessä Käyttäjä antaa välttämättömät henkilötiedot Palvelun ylläpitämiseksi. Henkilötietojen käsittelystä tarkemmin tietosuojaselosteessa.

Rekisteröityminen, käyttäjätili ja vahva tunnistautuminen

Palvelun kokonaisvaltainen käyttäminen vaatii rekisteröitymistä Käyttäjäksi. Rekisteröitymisen yhteydessä Käyttäjälle muodostetaan henkilökohtainen profiili (”Käyttäjätili”) ja Käyttäjä saa asiointitunnukset (”Tunnukset”) Palveluun. Tunnukset ovat henkilökohtaisia ja asiakas on vastuussa kaikista tunnuksillaan tehdyistä toimenpiteistä ja oikeustoimista. Käyttäjän velvollisuutena on siten käsitellä tunnuksiaan varoen, tietoturvallisesti ja estettävä niiden päätyminen ulkopuoliselle. Rekisteröitymisen ja Käyttäjätilin voi poistaa lopettaessaan Palvelun käytön. Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus, muttei velvollisuutta, poistaa kaksi (2) vuotta käyttämättömänä olleet Käyttäjätilit.

Vahva tunnistautuminen (”Tunnistautuminen”) on vapaaehtoista (ei edellytyksenä Palvelun käyttämiselle) ja se tarkoittaa Käyttäjän tunnistautumista Palveluun verkkopankkitunnuksilla. Tunnistautumisen yhteydessä annettuja henkilötietoja ei säilytetä Palveluntarjoajalla vaan ulkopuolisella tunnistuspalvelun tarjoavalla taholla. Tunnistautuminen mahdollistaa Käyttäjän identifioinnin rekisteröitymistä varmemmin ja sen tarkoituksena on tehdä kaupankäynnistä turvallisempaa.

Palveluntarjoajan oikeudet

Palveluntarjoaja voi harkintansa mukaan poistaa Käyttäjän käyttöoikeuden poistamalla hänen Käyttäjätilinsä. Palveluntarjoaja voi käyttää tätä oikeuttaan esimerkiksi, muttei rajoittuen, tilanteessa, missä Palvelua käytetään lain tai sopimusehtojen vastaisesti taikka muutoin sopimattomasti tai jos Palveluntarjoajalla on epäily tällaisesta käytöksestä. Palveluntarjoajalla on tämä oikeus perustelematta.

Palveluntarjoaja voi markkinapaikan ylläpitäjänä päättää tuotesijoittelusta vapaasti haluamallaan tavalla.

Palveluntarjoaja varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa tai lisätä Palvelun sääntöjä, käytäntöjä, ohjeistusta sekä asettaa uusia vaatimuksia ja velvoitteita tai antaa uusia oikeuksia Käyttäjille.

Palveluntarjoajalla on oikeus Käyttäjien henkilötietojen sekä myyntiartikkeleita koskevien tietojen käsittelyyn tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.

OSA II – Kaupankäynnistä

Myyjän vastuut ja velvollisuudet

Ruokatori.fi -on markkinapaikka ruoan myymiselle. Kukin myyjä on vastuussa tuotteidensa laadusta. Palveluntarjoaja korostaa tarjoavansa alustan kaupankäynnille eli markkinapaikan eikä Palveluntarjoaja toimi myyjäpuolena. Palveluntarjoaja ei siten ota vastuuta myytävistä tuotteista, vaan ostaja ja myyjä tekevät oikeustoimet keskenään, jolloin myös vastuut ja velvollisuudet määräytyvät heidän välisinä.

Palveluntarjoaja velvoittaa, muttei takaa, myyjiltä ja myytäviltä tuotteilta seuraavaa:

Myytävän tuotteen on oltava ruokaa tai siihen välittömästi liittyvä ruoan yhteydessä myytävä oheistuote. Muita kuin ruokaa tai siihen välittömästi liittyviä ruoan yhteydessä myytäviä oheistuotteita ei saa ilmoittaa myytäväksi.

Myytävän tuotteen on oltava Suomessa laillinen ja sen myynnin laillista.
Luvanvaraisen myynnin alaiset tuotteet ovat kiellettyjä ilman asianmukaista lupaa. Palveluntarjoaja voi poistaa kaikki tällaiset myyntiin ilmoitetut tuotteet myynnistä siihen saakka, kunnes myyjä on esittänyt luotettavan selvityksen oikeudestaan tuotteen myyntiin.
Myyjä ymmärtää, että erityisruokavalion (esim. gluteeniton), allergian (esim. pähkinä) tai sairauden (esim. diabetes) omaavien ihmisten ruokavaliossa tuotetietoisuus on tärkeää. Myyjä ei saa mainostaa tuotettaan erityisruokavalioille sopivaksi tai muutoinkaan väärin perustein. Myyjän on oltava huolellinen allergiaa mahdollisesti aiheuttavien ainesosien ilmoittamisessa.

Jos viranomaiset vaativat pakkausmerkintöjä, tuotetietoja tai -selosteita, myyjä on velvollinen sellaiset laatimaan ja ilmoittamaan tuotteen yhteydessä.

Myyjä pidättäytyy tekemästä useita myynti-ilmoituksia samasta tuotteesta näkyvyyden nostamiseksi.

Ostajan vastuut ja velvollisuudet

Ostaja ymmärtää, että markkinapaikalla voi olla monenlaisia myyjiä. Palveluntarjoaja ei voi taata sitä, että myyjäpuoli toimii kaikissa tilanteissa lakien ja ohjeiden mukaisesti. Ostaja arvioi myyjäpuolen luotettavuuden ja tekee ostopäätöksen itsenäisesti. Tarvittaessa ostaja tiedustelee myyjältä tarkennuksia ennen ostopäätöstä. Tuotteen toimituksesta ja muista kauppaan liittyvistä tarvittavista ehdoista on sovittava myyjän kanssa kaupanteon yhteydessä.

Peruuttamis- ja palautusoikeus, reklamaatiot, viivästykset ja erimielisyydet

Kuluttajalla on lähtökohtaisesti 14. päivän peruuttamis- ja palautusoikeus verkkokaupasta tehdyissä ostoksissa. Tällöin edellytetään, että tuotteen myyjänä on toiminut elinkeinonharjoittaja ja kauppaan sovelletaan kuluttajansuojalakia (20.1.1978/38). Kuluttajansuojalain 6 luvun 16 §:n mukaisesti elintarvikkeilla ei kuitenkaan ole palautusoikeutta. Palautusoikeutta ei ole myöskään tuotteilla, joita ei terveydellisistä tai hygieniasyistä voi palauttaa sen jälkeen, kun pakkaus on avattu. Mikäli kuluttaja-asiakkaalla on em. peruuttamis- ja palauttamisoikeus, on sitä koskeva ilmoitus ja palautus tehtävä tuotteen myyjälle. Mikäli tuotteen myyjänä on kuluttaja, ei ostajalla ole kuluttajansuojalain mukaisia edellä mainittuja oikeuksia, vaan kaupan käyntiä arvioidaan kauppalain (27.3.1987/355) säännösten mukaan.

Tuotetta koskevat laadulliset ja määrälliset reklamaatiot, samoin kuin toimitusta tai muuta seikkaa koskevat erimielisyydet ratkaistaan kaupan osapuolten välillä.

OSA III – Muut ehdot

Vastuunrajoitukset

Palveluntarjoaja ei takaa, että Palvelu on jatkuvasti käytössä ja toimintakunnossa. Palveluntarjoaja voi muuttaa Palvelua tai lakkauttaa sen milloin tahansa. Ennen kaikkea Palveluntarjoaja painottaa Käyttäjien omaa normaalia kaupankäynnissä vaadittavaa vastuuta ja tarkkaavaisuutta. Palveluntarjoaja ohjeistaa kaupankäyntiä yleisellä tasolla ja moderoi myynti-ilmoituksia aktiivisesti, mutta ei silti voi varmistus yksittäisen Käyttäjän toiminnasta eikä esimerkiksi siitä, että myyntiin ilmoitettu tuote on olemassa ja vastaa siitä annettuja tietoja. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa vahingoista, ei välittömistä eikä välillisistä, joita Käyttäjälle Palvelun käytöstä mahdollisesti aiheutuu mistä tahansa syystä. Käyttäjä ymmärtää, että Palveluntarjoaja tarjoaa ilmaisen markkinapaikan ja kaupankäynnin alustan vapaasti käytettäväksi ja kukin Käyttäjä käyttää sitä omalla vastuullaan ja tietää käyvänsä kauppaa toisten henkilöiden, elinkeinonharjoittajien tai kuluttajien, kanssa.

Immateriaalioikeudet

Palveluntarjoaja omistaa ja pidättää itsellään Palvelun immateriaalioikeudet. Käyttäjällä on oikeus käyttää Palvelua käyttöehtojen mukaisesti, minkä lisäksi Käyttäjällä ei ole muita oikeuksia mihinkään Palvelun sisältämään aineistoon tai sisältöön.

Julkaisemalla sisältöä (kuten tekstejä, kuvia, videoita, muotoiluja, malleja, tuotekuvauksia tai muuta aineistoa) Palvelussa (”Käyttäjän tuottama sisältö”), Käyttäjä myöntää Palveluntarjoajalle ilman erillistä korvausta rajoittamattomat rinnakkaisoikeudet Käyttäjän tuottamaan sisältöön. Tämä tarkoittaa, että Palveluntarjoajalla on oikeus esimerkiksi muokata, tallentaa ja kopioida Käyttäjän tuottamaa sisältöä ja asettaa Käyttäjän tuottama sisältö yleisön saataville missä tahansa toisessa kanavassa. Palveluntarjoajalla on oikeus luovuttaa näitä oikeuksia edelleen yhteistyökumppaneilleen ja oikeus käyttää Käyttäjän tuottamaa sisältöä vapaasti markkinoinnissa. Oikeudet säilyvät Palveluntarjoajalla myös Käyttäjän tuottaman sisällön Palvelusta poistamisen jälkeen. Käyttäjä pidättäytyy kaikista korvausvaatimuksista, jotka koskevat Käyttäjän tuottaman sisällön käyttöä Palveluntarjoajan toimesta.

Henkilötietojen käyttö ja evästeet

Palveluntarjoaja käsittelee Käyttäjän henkilötietoja tietosuojaselosteen mukaisesti. Palvelussa käytetään evästeitä (ns. cookies) Palvelun laadun ja käytettävyyden parantamiseksi. Evästeitä koskevia asetuksia voit hallinnoida omalta päätelaitteeltasi. Estämällä evästeet Palvelu tai jotkut sen ominaisuudet voivat kuitenkin lakata toimimasta.

Muutokset käyttöehtoihin

Palveluntarjoaja voi muuttaa näitä käyttöehtoja. Käyttöehtojen muutoksesta ilmoitetaan Palvelussa. Jatkamalla Palvelun käyttöä muuttuneista ehdoista ilmoituksen saatuaan Käyttäjä hyväksyy muuttuneet ehdot.

Sopimuksen siirtäminen

Palveluntarjoaja voi siirtää tämän sopimuksen kolmannelle esimerkiksi liiketoimintakaupan yhteydessä.

Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Palvelun käyttöön ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti neuvotteluteitse ja kuluttajariitalautakunnassa (kuluttajariita.fi), jos kysymys on sen käsiteltäväksi kuuluvasta asiasta. Ennen kuluttajariitalautakuntaan päätymistä on suositeltavaa olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (kuluttajaneuvonta.fi). Riidan osapuolella on myös mahdollisuus nostaa kanne alioikeudessa.

Yhteystiedot

Lähi-Suomi Oy
Poikkihuiluntie B
0505503774
info@nullruokatori.fi

Viimeksi päivitetty 11.9.2020